Vores samarbejde

Vi brænder for at levere værdi for vores kunder gennem tilpassede løsninger, der afdækker dine ønsker og behov 

Et typisk samarbejdsforløb

Ved at udvikle og tilpasse kundeanalysen i samarbejde med dig som kunde sikrer vi det bedste udbytte for din virksomhed. Det betyder, at analysens primære fokus, samt indsamling af data, foretages efter dine specifikke ønsker og behov.

#1 Indledende møde

Ved det indledende møde præsenteres kunden for mulighederne og forventet udbytte ved at indgå i et samarbejde med Wibergis Consulting.

#3 Vision

Opnåelse af forståelse for, hvordan samarbejdet med Wibergis Consulting hænger sammen med kundens overordnede vision.

#5 dataindsamling

Gennem de aftalte metoder indsamler vi den relevante data for at foretage de nødvendige analyser og sikre samarbejdets succes. Vi holder løbende kunden opdateret og informerer såfremt det er nødvendigt at foretage ændringer i det aftalte omfang.

#7 anbefalinger

Efter endt analysearbejde, vil vi omdanne denne nye viden til delkonklusioner og gennem en tæt dialog med kunden, afdækker vi hvorvidt vi skal foretage endnu en dataindsamling samt yderligere analyser, for at kunne afdække og besvare på de helt rigtige spørgsmål.

#2 Samarbejde

Enighed om samarbejdets rammer og forståelse for hver parts involvering bliver her afklaret, samt underskrives samarbejdsaftalen.

#4 omfang

Afklaring omkring omfanget for hvilket data, som skal indsamles for at opnå den ønskede indsigt. Denne proces er vital for, at Wibergis Consulting kan besvare det rigtige spørgsmål hos kunderne.

#6 analyse

Efter vi har indsamlet den nødvendige mængde af data, vil vi igangsætte vores analysearbejde, her undersøger vi blandt andet for sammenhænge og forudsigelser.

#8 Præsentation

Det færdige arbejde præsenteres og vi fremlægger brugbare og handlingsklare anbefalinger til hvordan og hvilke indsatsområder, der har den største effekt for kunden, som de må handle på i den nærmeste fremtid for at skabe udvikling og sikre vækst. Vi præsenterer vores anbefalinger i et sådant format, at kunderne har mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Lokationer:
 

København

Aarhus

 

C. A. Olesens Gade 4, 9000 Aalborg


Toldboden 3,
8800 Viborg

 

Kontakt os her

direkte henvendelse

Find os på

linkedin-logo.png

Eller læs mere om os her