Kundeanalyser

Kundeanalyser benyttes ofte til at udpege hvilke parametre og indsatsområder, der med fordel kan udvikle og optimere en virksomheds produkter og services. Førhen benyttede virksomheder kundernes tilfredshedsgrad som måling for udvikling på disse parametre, i dag anvender de største og mest succesfulde virksomheder måleenheden Net Promoter Score (NPS).

Øger indsigten i dine kunder og styrker dit beslutningsgrundlag

En kundeanalyse sikrer, at du og din virksomhed har den fulde indsigt og forståelse, der skal til for at du:

 • Nemt kan segmentere, håndtere og tilpasser dine ressourcer til forskellige og omskiftelige kundetyper og behov 

 • Ved hvilke parametre i din virksomhed, der har størst indflydelse på dine nuværende og fremtidige kunder

 • Øger kundeloyaliteten gennem præcise tilpasninger af dit produkt og din service.

 

NPS og kundeloyalitet fremfor kundetilfredshed

NPS er en effektiv metode til at måle, hvordan kunden oplever virksomheden og kan derigennem give indblik et dybere indblik og forståelse for kundeloyaliteten og udviklingspotentialer, end tilfredshedsgraden hidtil har gjort.

 

 • NPS-ledere i branchen vækster 250% mere end nærmeste konkurrent

 • En NPS-stigning på 12 procentpoint betyder, i gennemsnit, en fordobling af virksomhedens vækst

 

Hvorfor er det mere effektivt at kende kundeloyalitet end kundetilfredshed? - Forståelsen i dette ligger selvfølgelig i, at en loyal kunde vender tilbage og handler ved samme virksomhed igen. Dette kan forklares af, at de oplever mere værdi end andre kunder. For eksempel oplever en tilfreds kunde, at virksomhedens produkter og services lever op til deres forventninger. Den loyale kunde oplever derimod virksomheden produkter og services leverer mere værdi end forventet. Derfor giver det mening at forstå hvordan virksomheden skaber loyale kunder, da det afleder konkurrencemæssig fordel, mindre prissensitive kunder, og et øget salg.

 

NPS deler virksomhedens kunder, på en skala fra 1-10, op i Detractors (0-6), Neutrale (7-8), og Promoters (9-10). Promoters er loyale kunder, der køber mere, har længere livstidsværdi, anbefaler virksomheden og dens produkter til venner og familie, samt tilbyder feedback og ideer. Denne score måles på et index fra -100 til 100 og gennem analyse kan forudse hvilke indsatsområder der har største potentiale for at bevæge virksomheden tættere på en NPS på 100.

 

Hos Wibergis Consulting har vi erfaret at målinger af både tilfredshed og NPS giver et mere nuanceret billede af kundernes opfattelse af virksomheden. Vi anvender derfor begge i vores kundeanalyser sammen med en skarpt specificeret spørgeramme. På denne måde finder vi svarene på de helt rigtige spørgsmål, der kan sikre udvikling og vækst i din virksomhed.

 

Adfærdsanalyse - Forstærk virksomhedens kommunikation og budskab

Kundeadfærd indrammer forståelse af de processer kunden går igennem fra valget af et produkt eller service til det ender i skraldespanden, altså disponering af produktet. Herunder ligger der et fokus på at forstå kundens, emotionelle, mentale, og adfærdsmæssige responser undervejs.

 

En adfærdsanalyse afslører:

 • Hvad der påvirker kunden til at vælge mellem de forskellige produkter og services, altså kundens købsmotivation

 • Hvordan kundens adfærd er påvirket af deres venner, familie, mm og hvordan dette kan benyttes til at sælge mere

 • Hvad kunden føler og tænker om de forskellige brands og produkter på markedet

Forståelse for kundens adfærd hjælper virksomheder forstå hvordan de skal kommunikere og præsentere deres brand og produkt på en måde der påvirker kunden mest hensigtsmæssigt, når det gælder om at efterlade det største og bedste indtryk - eller genere mere salg.

 

Hvilke faktorer har så indflydelse på kundernes adfærd? Hvilke faktorer påvirker kunder til at sige ja? - Der er igennem uddybende forskning identificeret tre faktorer områder af indflydelse:

 • Den individuelles kundes personlige faktorer som demografi kan påvirke deres holdninger og interesser

 • Psykologiske faktorer påvirker kundens respons til marketing gennem opfattelse og attituder

 • Dertil påvirker de sociale faktorer som familie, venner, sociale medier alt sammen kundens adfærd

De tre forskellige faktorer har alt sammen forskellig styrke af indflydelse på kunderne alt efter produktets natur og branchen virksomheden opererer i. Adfærdsanalyse giver indblik i hvordan dette forholder sig for netop din virksomhed, så din virksomheds kommunikation og budskaber henvender sig til de rigtige kunder med den helt rigtige gennemslagskraft.

 

En adfærdsanalyse anvendes som ofte i den indledende fase af en marketingkampagne eller helt simpelt bare med et ønske om at forbedre virksomhedens kommunikation, hvad end det ønskede udbytte er, så tilpasser vi altid undersøgelsen så vi får svar på de helt rigtige spørgsmål.

Tæt samarbejde sikrer kvalitets analyser

Med et udefra-ind perspektiv starter vi igennem kundeanalyser med at forstå, hvilke tiltag der skal til for at lukke potentielle ubevidste huller mellem virksomhedens nuværende værditilbud og dine kunders behov. Dette gør vi med det formål at dine produkter og services optimeres til fulde.

Udefra-ind perspektivet kan udvikle din virksomheds strategier og forbedrer jeres muligheder for at tiltrække nye kunder, samt øge værdiskabelsen for jeres nuværende kunder - Sættes dette i relation til NPS-målinger betyder det etableringen af et stærkt fundament for vækst og udvikling i jeres virksomhed på nuværende og kommende markeder.

 

Kundeanalyser reducerer beslutninger, der bliver truffet på baggrund af mavefornemmelser, hvilket kan betyde at strategier laves i blinde og derigennem har vitale konsekvenser for din virksomheds eksistensberettigelse. Altså for du og din virksomhed, gennem en kundeanalyse, målinger frem for meninger.
 

For at sikre det bedste udbytte udvikler og tilpasser vi kundeanalysen i samarbejde med dig som kunde. Det betyder, at analysens primære fokus, samt indsamling af data, foretages efter dine specifikke ønsker og behov.

 

Et typisk samarbejdsforløb

Nedenfor er vores samarbejdsproces illustrativt forklaret. Igennem denne proces har vi et stort fokus på sparring, så jeres behov på bedst vis opnås. En kundetilpasset løsning er nøgleordet. 

Lokationer:
 

København

Aarhus

 

C. A. Olesens Gade 4, 9000 Aalborg


Toldboden 3,
8800 Viborg

 

Kontakt os her

direkte henvendelse

Find os på

linkedin-logo.png

Eller læs mere om os her