IMG_6292_edited.jpg

Bedre dækningsbidrag - Gennem eksisterende data

"Skift fokus til de attraktive kunder"

Hvilket udbytte kan samarbejdet med os give?

Undersøgelse af din virksomhed med fokus på jeres kunder og produkter, giver vitale indsigter i hvordan din virksomhed har udviklet sig gennem de seneste år. Analysen kan skabe et overblik og sikre, at i hele tiden arbejde i den rigtige retning.

 

Dette inkluderer blandt andet en øget forståelse for:

  • Hvilke produkter i skal sælge

  • Hvem i skal sælge til

  • Hvordan i kan sælge mest effektivt

Ved at foretage analyser af kundedata, vil du kunne identificere hvilke parametre guld-kunderne (målt i højest dækningsbidrag) for virksomheden har.


Hvis din virksomhed skal identificere guld-kunder, vil det være ideelt at analysere på dine kundedata, eksempelvis: 

  • Omsætning pr. kunde

  • Ressourcetræk pr. Kunde (måles i både timer og kr.)

  • Hvilken værdi du skaber hos den enkelte kunde.


Ved at have indsigt i disse 3 nøglefaktorer, forstår du både den finansielle attraktivitet nu og fremadrettet, samt hvor din virksomheds styrker er i relation til kunden. Af dette, kan din virksomhed aflede hvordan i skal positionere jer på markedet for at tiltrække de mest attraktive kunder for jeres virksomhed. Med andre ord, kan I forøge jeres dækningsbidrag ved at udvælge de kunder, som i skaber højest værdi for, og er villig til at betale en højere pris for jeres service/produkt.


Gennem denne analyse får jeres virksomhed en objektiv sandhed, hvilket gør det muligt for at træffe hurtige beslutninger i dagligdagen med nok indsigt til at vide, hvad der er mest hensigtsmæssigt og tilpasset virksomhedens overordnede målsætning, og dermed skabe forudsætningerne for at kunne indfri disse. 
 

Hvordan arbejder vi med at forbedre dækningsbidraget?

Virksomheder er et produkt af bevidste beslutninger, hvorfor det er særlig vigtig at vide, hvilket grundlag man tager beslutninger på. Derfor er vi specialiseret i at indsamle og bearbejde data, så vi kan danne den nødvendige viden, og grundlag, som giver dig mulighed for at tage bevidste beslutninger og dermed handlinger.

 

Dette gælder særligt, når virksomheden skal træffe beslutninger, omhandlende, hvilke kunder virksomheden skal sælge til, hvilke sortiment af ydelser de skal sælge samt hvilken prissætning de skal have.

dvh.png

Case eksempel - virksomhedens ønsker om bedre dækningsbidrag

Virksomhedens ønske
Virksomhedens ledelse havde ønsker om at optimere driften i deres forretning for opnå et højere dækningsbidrag.

 

De var i tvivl omkring mulighederne og attraktiviteten på markedet for deres ydelser, hvordan de skulle prissættes, samt hvilke kundetyper, som var mest attraktive for dem at sælge til.

Ydermere, var ledelsen i tvivl om, hvordan deres nuværende kunder vil reagere på disse ændringer, og hvordan de kunne arbejde med at skabe mere værdi for, samt øge prisen på deres nuværende service.
 

Kort sagt manglede ledelsen et objektivt grundlag for at kunne træffe disse vigtige beslutninger, der sammenlagt vil kunne sikre virksomheden en mere attraktiv tilværelse i fremtiden.


Wibergis Consulting - Handling
Vi lavede dybdegående analyser af kundedata fra de sidste 3 år af virksomhedens drift, for at kunne opnå en forståelse for, hvilke kundetyper, der købte hvilke ydelser, samt hvor meget de betalte for disse. 

 

Herefter kunne vi afdække hvilke omkostninger virksomheden har haft ved udførsel af hver ydelse fordelt på de respektive virksomheder. Sideløbende med dette foretog vi kvantitative og kvalitative undersøgelser hos virksomhedens nuværende kunder gennem spørgeskemaer, interviews mm.

 

For at afdække hvordan de på nuværende tidspunkt oplever værdien, samt hvordan vores kunde vil kunne forøge værdiskabelsen i fremtiden. 
 

Dette samlede datagrundlag muliggjorde, at vi kunne lægge en håndgribelig handlingsplan, og identificere hvilke kundegrupper virksomheden skulle sælge til, hvilke produkter virksomheden skulle sælge, samt hvordan de mest effektivt vil kunne sælge til dem. Ydermere, udviklede vi et redskab, virksomheden benyttede til at prissætte sine ydelser.

Skal vi starte rejsen med dig?

Lokationer:
 

Vestergade 29,

1456 København

Aarhus

 

C. A. Olesens Gade 4, 9000 Aalborg


Toldboden 3,
8800 Viborg

 

Kontakt os her:

Wibergis Consulting

Find os på:

linkedin-logo_edited.png

læs mere om os her: